Packages

MRI Brain

MRI Brain

₹ 4000
MRI Angiography Brain

MRI Angiography Brain

₹ 4800
MRI Cervical Spine

MRI Cervical Spine

₹ 3500
MRI Lumbo Sacral Spine

MRI Lumbo Sacral Spine

₹ 4500
MRI Knee Joint Single

MRI Knee Joint Single

₹ 5500
MRI Shoulder Joint Single

MRI Shoulder Joint Single

₹ 5000
MRI Whole Abdomen

MRI Whole Abdomen

₹ 8000
MRI Fistulogram

MRI Fistulogram

₹ 5000
MRI Prostrate

MRI Prostrate

₹ 5000
MRI Breast B/L

MRI Breast B/L

₹ 5000
close
close
close